Polityka prywatności

Powrót

Zarządzanie prywatnością

Strony internetowe Portalu wykorzystują wymienione poniżej systemy analityczno-reklamowe. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie z jego danych osobowych na rzecz poprawy jakości działania Portalu powinien przejść do odpowiedniego narzędzia prywatności i skorzystać z udostępnionych możliwości zarządzania usługami prywatności.

Wszystkie systemy reklamowe oraz większość systemów analitycznych realizowanych jest na Portalu z wykorzystaniem narzędzi firmy Gemius. Użytkownik może skorzystać z narzędzia prywatności Gemius wybierając opcję: http://privacypolicy.gemius.com/

W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wersja na dzień: 25 maja 2018 r.